Co všechno se při aditivní výrobě používá?

Polyjet, který patří mezi nejnovější vývojové tendence pro 3D tisk , vytváří tenké plátky, které jsou prokládány na sebe v horizontálním řezu. Nejdřív je ovšem nutné vytvořit v příslušných počítačových programech model. Pokud netvoříte vlastní model, můžete použít  skener, který pomocí UV laseru a tekutého polymeru naskenuje příslušný objekt ve správném formátu a trojrozměrném programu do počítače. Na bázi tohoto objektu je potom nutné sestavit v programu systém, kterým se budou pohybovat trysky a motory, které tvoří skutečný objekt.

Je tento software náročný?

Pokud chcete vytvořit model v počítačovém programu pomocí softwaru CAD, pak je to skutečně složité. Musíte se naučit příslušný jazyk softwaru, ovšem vyplatí se to, protože pokud se s jazykem seznámíte a naučíte se ho, můžete vytvořit skutečně libovolný objekt.

Co všechno se při aditivní výrobě používá?
5 (100%)2