Když vázne komunikace, poté to může znamenat i velký problém, který si samozřejmě nepřipustíme, dokud se neobjeví ještě další a možná i větší komplikace. Je ovšem dobré si také uvědomit, že existují různé druhy komunikace a komunikační bariéry, které nás mohou v životě provázet. Pokud budeme pozorní, tak samotná komunikace neprobíhá pouze výměnou slov, ale i neverbálním stylem, což znamená, že lze vypozorovat na chování jednotlivců, jak změní svůj pohled, pomáhají s rukama nebo i výrazem svého obličeje. To přirozeně není jediný styl, jak mohou lidé mezi sebou komunikovat. Také bychom mohli mluvit i o nejmladším druhu komunikace a ta probíhá pomocí masových médií. Co si pod tím můžete představit? Noviny, časopisy, televize rádio atd. 

Bariéry v komunikaci

V i tomto případě je jich celá řada. Asi nejtypičtější je bariéra mezi komunikátorem a příjemcem, které se říká vnitřní komunikace. Stačí mít nějakou poruchu řeči, špatné řečové ústrojí, dokonce i nezřetelnou výslovnost, ale stranou nestojí ani zařazování cizích slov do rozhovoru, pokud jim druhá strana nebude rozumět. Také bariéra může vyrůstat jen kvůli tomu, že dochází k přehlcení informací nebo je nízká hlasitost projevu To vše je samozřejmě zlomek, co může skutečně být bariérou v komunikaci.