Pracovat v brusírně není zrovna jednoduché, proto je potřeba všem zaměstnancům zajistit takové podmínky, které jim umožní práci, která nebude mít dopad na jejich zdravotní stav. Zrovna totiž při broušení obráběného materiálu se vytváří jemné prachové částice, které se snadno vdechují. V tomto případě je třeba zajistit velmi kvalitní odsávání brusíren, čímž se zvednou hygienické podmínky a zmizí nesourodá prachová emise. Odsávací systémy jsou tudíž na pracovišti nutností.

Možnosti odsávání jsou různé

V podstatě je úplně jedno, zdali se bude jednat o ruční nebo strojní broušení materiálu. Záleží jen na tom, jakou verzi odsávání brusíren si majitel zvolí a co bude pro něho výhodnější ke zkvalitnění prostředí.
Lokální  – zde nastává odsávání ihned od zdroje vzniku.
Prostorové – na stěnách jsou umístěny sací labyrinty, které jsou bezpečné a starají se o celý prostor haly. Případně lze zvolit variantu odsávacích kabin. V podstatě tyto systémy jsou navrženy tak, aby odváděly kvalitní práci a na základě rozmístění výrobní technologie. Vhodně jsou umístěny i další komponenty a to tak, aby vše přispívalo ke správnému čištění ovzduší.