Hověla si na terase ve stínu markýzy a četla si jednu z těch knih, které byly společensky shazovány jako červená knihovna. No a co, tak měla ráda milostné příběhy plné dobrodružství, něhy, lásky, zrady a vášně, všechno to, co literární věda považovala za brakovou literaturu a literaturu pro děti a mládež. No tak se jí to líbí, no a co. Žádný z jejích literárních doktorů a docentů tady nebyl, takže se nemusela před nikým obhajovat.

Červená knihovna

Nikdo nemusel vědět, že zatímco během roku čte intelektuální českou i zahraniční literaturu, v létě, když má klid mezi jednotlivými semestry, se nejraději pouští do dívčího čtení. A ze všeho nejraději měla harlekýny, takové ty úplně nejjednodušší příběhy, které byly plné intrik stejně jako mrzkého sexu a špatného příběhu.