Je celkem logické, že nebezpečné věci, které se musí odněkud převézt, tak vyžadují speciální dohled. Především jde spíše o přepravu, aby při ní nedocházelo k nějakému úniku, ztrátě nebo znečištění životního prostředí či ohrožení na životě. Taková vozidla se běžně nevyrábí a potřebují tudíž speciální úpravu. Může se jednat v tomto případě o valníky, návěsy, nástavby, kontejnery atd. Přestavby se provádí na základě typových zkoušek a přirozeně podle požadavků a parametrů, které si stanovilo Ministerstvo dopravy. Odborníci, kteří se přestavbě věnují, a nejedná se o nijak jednoduchou záležitost, spolupracují s dalšími odbornými pracovišti.

Součástí přestavby jsou brzdy

Je mnoho jednotlivých bodů, které budou potřebovat úpravu a mezi ně patří i brzdy, prakticky jak na automobilech, či valnících. Za vynikajícím výkonem bezpečné jízdy stojí elektromagnetická brzda, která je pomocí systému ABS propojena na kola vozidla. Takovému brždění se dá skutečně věřit a jízda se poté stává velmi bezpečnou. Navíc tento systém je velmi ohleduplný k další technice, jelikož dosahuje velkých úspor na brzdovém obložení a stranou nezůstávají ani pneumatiky. Bezpečná a šetrná jízda se poté vyplatí i pro finanční úsporu ve firmě.